Tájékoztató a bejelentésekről

Nyomtatás

Tisztelt Ügyfelünk!  

A Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki. Célunk, hogy az esetleges hibákat, észrevételeket, panaszokat gyorsan, és mindkét fél számára megnyugtató módon rendezzük.
Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat, mely az esetleges bejelentésekkel, észrevételekkel és panaszos ügyek kezelésével, valamint ezek eljárási módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

 

Az ügyfél bejelentések módja:

Társaságunk a bejelentést elfogadja szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban (postán, telefaxon és elektronikus levelezőrendszeren).
A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult köteles írásba foglalni a mellékelt jegyzőkönyvben.
Az ügyfélszolgálathoz és az ügyvezetőhöz beérkezett minden panaszt, illetve bejelentést nyilvántartásba kell venni.

Kérjük, hogy szíveskedjen mellékelni az ügyfélbejelentéshez kapcsolódó esetleges dokumentumok másolatát. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (3). pontja szerint abban az esetben is köteles jegyzőkönyvet felvenni, ha Ön nem fogadja el a Társaság képviseletében eljáró munkatárs válaszát, és a jegyzőkönyv felvételét nem kéri. A jegyzőkönyv másolati példányát, a bejelentésre adott válaszunkkal együtt 15 napon belül postázzuk.

Ha az Ügyfélszolgálattól kapott válasszal, intézkedéssel nem ért egyet, azt nem fogadja el, panaszának felülvizsgálatát kérheti a fogyasztóvédelmi referenstől. Ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a felülvizsgálat eredményét sem tartja kielégítőnek, Önnek lehetősége van arra, hogy a bírósági eljárást megelőzően békéltető testülethez forduljon, amely egyszerű, olcsó és közvetlen eljárása keretében megkísérli, hogy egyezséget hozzon létre Ön és a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. között, illetve ennek hiányában határozzon a vitában.

A békéltető testületek hatáskörét és eljárásának szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény tartalmazza.


A Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület címe:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe:             7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe:    7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma:        (72) 507-154
Fax száma:        (72) 507-152
Név:             Dr. Bodnár József
E-mail cím:         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Elérhetőségeink:

Ügyfélszolgálati Iroda: Szentlőrinc, Pécsi út 21
       
                          Tel:  73/570910
                          Fax: 73/570911
                          E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

    Hétfő:        8.00-12.00-ig
    Kedd:          8.00-12.00-ig
    Szerda:       7.00-19.00-ig
    Csütörtök:    8.00-12.00-ig
    Péntek:        8.00-12.00-ig


Pénztári nyitva tartás:

    Hétfő:        8:00 - 12:00 és 12:30 - 15:30 óra
    Kedd:        8:00 - 12:00 óra
    Szerda:        8:00 - 12:00 és 12:30 - 15:30 óra
    Csütörtök:    8:00 - 12:00 óra
    Péntek:        8:00 - 11:00 óra

Fogyasztóvédelmi referens: Pál Andrea

                           Tel: 73/570914
                           E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Megosztom
Copyright 2015. Free joomla templates | Készítette: VPCSS-Web - 2013. Minden jog fenntartva!